Uskutočnené podujatia

Hostýn (ČR) | Zájazd, exurzia
Chlebovice (ČR) | Zájazd, exurzia
Ostrava | Výstava
Bytča, Sobášny palác | Výročný snem
Dom kultúry v Bytči | Odborná prednáška | Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Bytča, Sobášny palác | Odborná prednáška
Bytča, Dom kultúry | Odborná prednáška | Doc. Ing. Antonín Přidal PhD.
Trenčín | Výstava, Zájazd, exurzia