Uskutočnené podujatia

Svatý Hostýn | Zájazd, exkurzia
Trenčín | Výstava
Ostrava | Výstava
Sobášny palác, Bytča | Výročný snem
Dom kultúry, Bytča, 9,15 hod. | Odborná prednáška | Ing. Ján Kopernický CSc.
Dom kultúry, Bytča, 9,15 hod. | Odborná prednáška | Ing. Jaroslav Gasper PhD, Ústav včelárstva, Liptovský Hrádok
Bytča, Dom kultúry, 18,00 hod. | Odborná prednáška | Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
Bytča, Dom kultúry, 9,15 hod. | Odborná prednáška | Mgr, Silvie Dostálková , PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie - Olomouc
Obecný úrad Kolárovice 80, Kolárovice, 9,30 hod | Odborná prednáška | Ing. Ľuboš Remeta
Obecný úrad Štiavnik 1350, Štiavnik | Odborná prednáška | Ing. Ľuboš Remeta
Vinárstvo Smolenice | Zájazd, exkurzia
Hostýn (ČR) | Zájazd, exkurzia
Chlebovice (ČR) | Zájazd, exkurzia
Ostrava | Výstava
Bytča, Sobášny palác | Výročný snem
Dom kultúry v Bytči | Odborná prednáška | Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Bytča, Sobášny palác | Odborná prednáška
Bytča, Dom kultúry | Odborná prednáška | Doc. Ing. Antonín Přidal PhD.
Trenčín | Výstava, Zájazd, exkurzia