Pripravované podujatia

Bytča, Dom kultúry | Odborná prednáška | Mgr, Silvie Dostálková , PhD. - Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká fakulta - Katedra biochemie - Olomouc
Bytča, Dom kultúry | Odborná prednáška | Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.