Zoznam čestných členov

Osobnosti, ktorým bolo udelené Čestné členstvo v našom OZ –Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu v jednotlivých rokoch,  si veľmi vážime. Sú to významní včelársky odborníci, ktorí sa zaslúžili  nielen o chod rôznych včelárskych organizácií na Slovensku i v Čechách, ale vždy radi zavítali na naše pozvanie k nám, do Bytče, a ich prednášky, či prezentácie obohatili a poučili našich členov.

Úctu k nim by sme chceli prejaviť aj  touto formou.  

P. č. Meno a priezvisko Od roku
1. Dr. Ing. František Kamler 2010
2. Ing. Dalibor Titěra, CSc. 2010
3. Ing. Vladimír Veselý, CSc. 2010
4. Doc. MVDr. Mária Kantíková, PhD. 2010
5. MVDr. Ján Pliešovský, CSc. 2010
6. Ing. Stanislav Becík, PhD. 2010
7. Prof. PhDr. Július Bartl, CSc. 2011
8. RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. 2011
9. Ing. Juraj Blanár 2011
10. Ing. Peter Weber 2011
11. Ing. Miroslav Minárčik 2011
12. Gen. major Ing. Ľudovít Gál 2011
13. Ing. Ján Kopernický, CSc. 2011
14. RNDr. Tatiana Čermáková 2011
15. Prof. Ing. Jozef Kodrík, CSc. 2011
16. Ing. Květoslav Čermák, CSc. 2011
17. MVDr. Jozef Harvan 2011
18. MVDr. Sergej Smarža 2011
19. MVDr. Milan Hrico 2011
20. Mgr. Pavol Trnka - Farár 2011
21. Mgr. Alojz Takáč 2011
22. RNDr. Alla Faková 2011
23. Doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. 2011
24. Doc. MVDr, Juraj Toporčák, PhD. 2012
25. Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. 2013
26. Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. 2013
27. MVDr. Zdeněk Klíma 2013
28. Ing. Ľudovít Deák 2013
29. Doc. Ing. Antonín Přidal, PhD. 2014
30. Bc. Michal Počuch 2014
31. Ing. Juraj Kuba, PhD. 2015
32. Prof. Ing. Jozef Šimúth., DrSc. 2016
33. Rudolf Moravčík st. 2019
34. Mgr. Anton Duník - Farár 2019
35. Ing.  Martina Hrušíková 2020
36. Základná škola Bytča, Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča 2020
37. Mgr. Katarína Hromcová- riaditeľka ZŠ Bytča 2020
38. Ing. Pavel Stupárek (Olšovec) 2020
39. Petr Kudláč s manželkou Máriou zo Smoleníc  2020
40. Marie Knödlová  (Chlebovice -Skanzen)  2020
41. Jiří Mohelník 2020
42. MUDr. Jana Hajdúšková 2020
43. Ing. František Texl 2020
44. Radek Hykl 2020
45. Mgr. Zdeněk Kološ ( Frýdek-Místek) 2020
46. Prof. RNDr. Marián Janiga CSc. - riaditeľ Výskumného  ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity (so sídlom v Tatranskej Javorine) 2020
47. MVDr. Erika Papierniková- Pôdohospodárska platobná agentúra 2020
48. Zuzana Boháčová- Manažer projektů ve společnosti Černá louka s.r.o. Ostrava, Moravskoslezský, ČR 2020
49. MVDr. Martin Kamler 2020
50. MUDr.Štefan Košlík CSc. 2020
51. Ing. Ján Jindra 2020
52. Ing. Čestmír Gazda 2020
53. ICLiC. Marián Majda - Farár 2022
54. Mgr. Monika Jindrová 2022
55. Ing. Alexej Bezrukov 2022
56.  Mgr, Silvie Dostálková , PhD. - Univerzita Palackého  v Olomouci , ČR 2023