Štátna veterinárna a potravinová správa

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina - kontakty

 

Choroby a škodcovia včiel

 

Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov určených pre včely na liečbu varroózy a zoznam ostatných veterinárnych prípravkov pre včely