Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu

 

 • user Miroslav Novák
  predseda
 • address Ráztoky 1240
  013 62 Veľké Rovné
 • phone +421 910 428 827
 • email svsjanacajdu@gmail.com
 • email Registračné číslo
  VVS/1-900/90-37246
 • email Bankový účet
  1. Číslo účtu:  ( pre liečivá )     2. Číslo účtu:   ( pre Dotácie )      3. Číslo účtu:  ( pre 2% )
           
  IBAN:           IBAN:            IBAN:
  SK88 8330 0000 0021 0198 8897          SK69 8330 0000 0024 0198 8899            SK10 8330 0000 0028 0153 1118
  BIC/SWIFT:          BIC/SWIFT:            BIC/SWIFT:
  FIOZSKBAXXX          FIOZSKBAXXX            FIOZSKBAXXX