Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu

 

 • user Miroslav Novák
  predseda
 • address Ráztoky 1240
  013 62 Veľké Rovné
 • phone +421 910 428 827
 • email svsjanacajdu@gmail.com
 • email Registračné číslo
  VVS/1-900/90-37246
 • email Bankový účet
  SK28 7500 0000 0040 1357 0385
  BIC(SWIFT): CEKOSKBX