Pripravované podujatia

Dom kultúry, Bytča, 9,15 hod. | Odborná prednáška | Ing. Ján Kopernický CSc.
Sobášny palác, Bytča | Výročný snem
Ostrava | Výstava
Trenčín | Výstava
Svatý Hostýn | Zájazd, exkurzia