Inzercia na webovej stránke SVSJČ je bezplatná, registrácia nie je potrebná. Inzercia je určená pre všetkých včelárov na sprostredkovanie kúpy alebo predaja včiel, včelárskych potrieb a výrobkov. Inzeráty sú spravidla zverejnené 3 mesiace od dátumu zverejnenia. V prípade požiadavky inej doby platnosti inzerátu je potrebné túto požiadavku uviesť v zaslaných údajoch.

Údaje inzerátu:

 • nadpis inzerátu*,
 • kontaktné údaje,
  • meno a priezvisko*,
  • telefónne číslo*,
  • e-mailová adresa,
 • text inzerátu*,
 • fotka – k svojmu inzerátu máte možnosť pridať 1 fotku. Obrázok môžete pridať vo formáte *.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png; . Max. veľkosť obrázka je 512kB,
 • požadovaná doba zverejnenia inzerátu (ak je iná ako 3 mesiace).

V prípade záujmu o zverejnenie inzerátu je potrebné údaje inzerátu zaslať** na e-mailovú adresu lubos.re@gmail.com. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky 0948 502 770.

* Povinné údaje
** Vyplnením a zaslaním údajov nám dávate súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov

Inzercia

15. júl 2023

Invertné krmivo pre včely    do 1000 kg ...za cenu 1,60 eur

Invertné krmivo pre včely  nad 1000 kg...za cenu 1,50 eur

 

Bližšie informácie u predsedu SVSJČ.

Vlado Molčan | +421 905253772
22. jún 2023

Dovoľujem  si  Vás  informovať, že po 26.6.2023  budeme mať na sklade  v Topoľčanoch 52,  paliet pohárov  FACETA  720 ml TO 82, balených po 12 ks v PE fólii, MONOPAKET.