Inzercia na webovej stránke SVSJČ je bezplatná, registrácia nie je potrebná. Inzercia je určená pre všetkých včelárov na sprostredkovanie kúpy alebo predaja včiel, včelárskych potrieb a výrobkov. Inzeráty sú spravidla zverejnené 3 mesiace od dátumu zverejnenia. V prípade požiadavky inej doby platnosti inzerátu je potrebné túto požiadavku uviesť v zaslaných údajoch.

Údaje inzerátu:

 • nadpis inzerátu*,
 • kontaktné údaje,
  • meno a priezvisko*,
  • telefónne číslo*,
  • e-mailová adresa,
 • text inzerátu*,
 • fotka – k svojmu inzerátu máte možnosť pridať 1 fotku. Obrázok môžete pridať vo formáte *.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png; . Max. veľkosť obrázka je 512kB,
 • požadovaná doba zverejnenia inzerátu (ak je iná ako 3 mesiace).

V prípade záujmu o zverejnenie inzerátu je potrebné údaje inzerátu zaslať** na e-mailovú adresu lubos.re@gmail.com. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky 0948 502 770.

* Povinné údaje
** Vyplnením a zaslaním údajov nám dávate súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov

Inzercia

Peter Gendiar | +421 902 925 890
09. máj 2023

Dlžka 3m, šírka 1,5m; výška 2m.
Bol vyrobený na moravský univerzál pre úle s 8 rámikmi čiže pre 14 včelstiev na voze.
Konštrukcia voza je celá pozinkovaná! Voz je nový ešte sa na ňom nekočovalo. Ak bude treba podrobnejšie informácie tak ich dodám, pripadne obhliadku zariadim.
Cena dohodou.