Inzercia na webovej stránke SVSJČ je bezplatná, registrácia nie je potrebná. Inzercia je určená pre všetkých včelárov na sprostredkovanie kúpy alebo predaja včiel, včelárskych potrieb a výrobkov. Inzeráty sú spravidla zverejnené 3 mesiace od dátumu zverejnenia. V prípade požiadavky inej doby platnosti inzerátu je potrebné túto požiadavku uviesť v zaslaných údajoch.

Údaje inzerátu:

 • nadpis inzerátu*,
 • kontaktné údaje,
  • meno a priezvisko*,
  • telefónne číslo*,
  • e-mailová adresa,
 • text inzerátu*,
 • fotka – k svojmu inzerátu máte možnosť pridať 1 fotku. Obrázok môžete pridať vo formáte *.jpeg; *.jpg; *.gif; *.png; . Max. veľkosť obrázka je 512kB,
 • požadovaná doba zverejnenia inzerátu (ak je iná ako 3 mesiace).

V prípade záujmu o zverejnenie inzerátu je potrebné údaje inzerátu zaslať** na e-mailovú adresu lubos.re@gmail.com. V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky 0948 502 770.

* Povinné údaje
** Vyplnením a zaslaním údajov nám dávate súhlas s poskytnutím a spracovaním Vašich osobných údajov

Inzercia

| +421 9
15. apr 2024

poháre