2 percentá

Vážené členky, vážení členovia spoločnosti,

oznamujem Vám, že naša organizácia v roku 2024 nie je poberateľom príspevku 2%

z odvedených daní za zdaňovacie obdobie 2023 z dôvodu legislatívnych zmien.

Bližšie vysvetlenie podám na Sneme

Miroslav Novák, predseda
Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu (SVSJČ)