Výročný snem SVSJČ

Výročný snem
Dátum konania
05.03.2023
Miesto konania
Bytča, Sobášny palác

Program 11. VS SVSJČ

 1. Svätá omša včelárov v kostole v Bytči o 8:00 hod.
 2. Zahájenie 11. VS SVSJČ
 3. Schválenie - príp. doplnenie programu Snemu SVSJČ
 4. Voľba pracovných komisií, voľba mandátovej, návrhovej komisie.
 5. Príhovor predsedu SVSJČ
 6. Správa Mandátovej komisie
 7. Správa činnosti
 8. Správa o hospodárení a plánovaný rozpočet
 9. Správa Revíznej komisie
 10. Odovzdávanie Vyznamenaní zaslúžilým členom SVSJČ
 11. Príhovor hostí
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenia
 14. Prestávka - občerstvenie
 15. Záver