XXIII. ročník medzinárodnej konferencie zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve

Zájazd, exkurzia
Dátum konania
26.10.2024
Miesto konania
Výstavisko Flora Olomouc

Konferencia je spojená so včelárskou výstavou Hanácka včela.

Zoznam prihlásených účastníkov

Olo

Náhradníci : nečlenovia SVSJČ - ktorí sú zverejnení pod zoznamom, budú posunutí, v prípade voľných miest, t. j. neobsadeného autobusu , pred uskutočnením zájazdu.