Prednáška s lektorom Doc. Ing. Antonínom Přidalom PhD.