Príručka pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva

Informácia
Informácia

V záujme správneho čerpania dotácií, prosím venujte pozornosť Príručke pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2022/2023 za obdobie od 01.01.2023 do 31.07.2023.

V dokumente sú uvedené časové harmonogramy na podávanie a schvaľovanie požiadaviek, ako aj dokumenty, ktoré je potrebné predložiť na refundáciu nákladov.

Pred realizáciou samotného nákupu sa informujte, či bola vaša požiadavka schválená. V prípade akýchkoľvek otázok, sa obracajte na predsedu SVSJČ, Miroslava Nováka