Pozvánka na výstavu ovocia u predsedu SZZ Ing. Ľudvíka Deáka v Žiline

Výstava ovocia
Výstava

Dňa 9.10.2022 sa konala Výstava ovocia v Slovenskom zväze záhradkárov v Žiline u tajomníka SZZ Ing. Ľudvíka Deáka v Žiline , na ktorú dostal pozvanie aj náš predseda SVSJČ pán Miroslav Novák.

Fotografie aj v prílohe dokumentujú zahájenie nesúťažnej výstavy, ktorá sa konala od 9:00 hodine, a ktorej produkty krásneho ale i chutného ovocia dodali traja záhradkári zo SZZ Žilina a to Ing. Jozef Čerňanský,Ján Majzel a V.Kucharčík vo veľkom množstve.

Ďaľšie fotografie sú v prílohe, ktoré pre Vás pripravila naša kronikárka SVSJČ Bea Franeková .