2 percentá

2%
Informácia

Vážené členky, vážení členovia spoločnosti,

oznamujem Vám, že naša organizácia v roku 2024 nie je poberateľom príspevku 2%

z odvedených daní za zdaňovacie obdobie 2023 z dôvodu legislatívnych zmien.

Bližšie vysvetlenie podám na Výročnom sneme

Miroslav Novák, predseda

Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu (SVSJČ)