Plánované zájazdy na rok 2023

SVSJČ
Zájazd, exkurzia

V prípade záujmu na plánované zájazdy v roku 2023 sa môžete záväzne prihlasovať predsedovi SVSJČ Miroslavovi Novákovi, na č.t. . 0910 428 827, alebo na email : svsjanacajdu@gmail.com. Prednosť majú členovia SVSJČ,  potom rodinní príslušníci alebo priatelia, z toho dôvodu nečlenovia prihlásení na zájazdy,  budú zatiaľ uvedení do zoznamu náhradníkov. Akonáhle sa nenaplní počet miest členmi SVSJČ, automaticky zaradíme  prihlásených náhradníkov.

V prípade, že sa zájazdu nebudete môcť zúčastniť, túto skutočnosť treba urýchlene nahlásiť predsedovi SVSJČ Miroslavovi Novákovi, aby na zájazd mohli ísť ďalší záujemcovia - náhradníci.

Odchod autobusu z určeného  miesta nástupu uverejníme na stránke najneskôr dva dni pred uskutočnením zájazdu.

V prípade nízkeho záujmu o niektorý zo zájazdov, vyhradzujeme právo zájazd zrušiť. O tejto skutočnosti vás budeme v predstihu informovať na stránke.

 

Zoznam plánovaných termínov zájazdov:

21.05.2023 - Včelárska púť na Svätý Hostyn