Jednorazový tematický kurz

kurz
Informácia

Srdečne Vás pozývam na včelárske stretnutie spojené s prednáškou pre členov SVS Jána Čajdu.

Stretnutie bude zamerané na:

1. Protirojové opatrenia

2. Tvorba odložencov

3. Chov matiek

Termína: 25.5.2024 (sobota) od 14,00 hod.

Miesto konania: včelnica Kľače č.30

Účastnícky poplatok: 5 eur/osoba (guľáš, občerstvenie).

Z dôvodu logistického zabezpečenia Vás žiadam záväznú prihlášku zaslať formou sms na telefónne číslo:

                                                     0948 502 770, alebo  0910 428 827

                                                                                                                       Ing. Ľuboš Remeta