Venujte pozornosť tomuto oznamu !Prihlásiť sa môžete na Moravskú včelársku školu v Hraniciach na Morave.

Autor: Beatrix Franeková, Zverejnené: 19.05.2019, Aktualizované: 24.09.2019
 Oznamujeme Vám všetkým, že ešte stále je možnosť pre záujemcov- včelárov,
 ktorí majú záujem sa vzdelávať, aby sa prihlásili na Moravskú včelársku školu
 v Hraniciach na Morave.
 Túto školu ako prví absolvovali naši včelári, Jozef Bulík,   Miroslav Novák,                     Bea Franeková, Milan Štibranyý, Karol Závodský, Ing.Ľuboš Remeta a ďalší.
 Aj tohto roku sa môžu slovenskí včelári  -  záujemcovia o štúdium prihlásiť sa               a  obrátiť na hlavného organizátora Moravské včelařské školy Radka Hykla                     e - mailom moravskaskola@psnv.cz alebo telefonicky na +420 773 899 716.           Tohto roku znova sa otvára ďalší už 9. ročník moravskej včelarskej školy.                       Výučba v školskom  roku 2019/20 prebehne opäť v priestoroch Střední lesnické   školy  v Hranicích na Moravě.                                                                                                 Celé štúdium bude rozložené do deviatich víkendůov behom osmich  mesiacov             od októbra 1919 do mája 2020. Počet účastníkov každého ročníkua je obmedzený         jednak kapacitou učební, jednak požiadavkám, aby bol zaistený osobný prístup   lektorov ku každému poslucháčovi.                                                                                       Intenzívna výučba se behom sobôt bude konat od 8 do 18 hodín, v nedeliach                 od 8 do 16 hodin, vždy s hodinovou obeddnou prestávkou. Praktická výučba   prebiehá na včelnici umiestnenej v nádhernom arborete, ktoré je súčásťou školy.
 

 Výučbu odborne garantuje Mendelova univerzita v Brně ,                                                   v osobe doc. Ing. Antonína Přidala, Ph.D., vedúceho včelárského oddelenia.       
 V Hranicích na Moravě budú ďalej prednášať, rovnako ako v minulých  rokoch, 
 významní odborníci. Menujme napríklad Ing. Květoslava Čermáka, CSc.,                   
 MVDr. Zdeňka Klímu, Miroslava Zeleného, Mgr. Bronislava Grunu,                                     Ing. Františka Texla, Ing. Jaroslava Lstibůrka a Bc. Michala Počucha.

 Poslucháči majú možnosť okrem výučby na mieste tiež navštíviť rôzne včelárske   
 prevádzky, mj. so zameraním na rôzne kvasenie medoviny, výrobu mezistienok a iné.

 Dochádzajúci  z väčšej vzdialenosti môžu využiť už od piatku lacné ubytovanie             na internáte Střední lesnické školy.

 V súčasnej dobe prebieha zápis do 9. ročníku 2019/20. Jedinou podmienkou                 pre prijatie je, aby ucházač o štúdium mal minimálne jednoročnú prax v práci                 so včelami. Pokiaľ uchádzačom táto prax chýba, môžu ju získať na rôznych 
 stupňoch  Letých škôl nádstavkového včelareníia, ktoré vypísala Pracovní   společnost nástavkových včelařů CZ na ww.lsnv.cz.                                                           Tieto spravidla niekoľkodenné školy sú prakticky i teoreticky zamerané                       
 na základy chovu včiel.

Záujemcovia o štúdium sa môžu obrátit na hlavnéo organizátora  Moravské včelařské školy Radka Hykla                    e-mailom moravskaskola@psnv.cz nebo telefonicky                      na +420 773 899 716.

 

Bližšie informácie Vám rád poskytne podpredseda SVSJČ - Jožko Bulík                        na č. t. : 0907 804 388 .

 

Zároveň prosíme tých, ktorí MŠ v Hranicjiach absolvovali , aby to oznámili predsedovi SVSJČ Mirkovi Novákovi príp.  podpredsedovi Jožkovi Bulíkovi .

Ďakujeme, a záujemcom toto štúdium na MŠ veľmi doporučujeme.