OBEŽNÍK - PRE KOČUJÚCICH VČELÁROV -Informácia k zasielaniu vzoriek včiel a meliva.

Autor: Lýdia Frolová, 24.01.2017
Chovatelia matiek a kočujúci včelári môžu zasielať vzorky meliva a mŕtvoliek na vyšetrenie podľa inštrukcií uvedených v prílohách v termíne do 16.02.2017.