Doplnenie Stanov SVSJČ po 4.VS SVSJČ

Autor: Beatrix Franeková, 30.06.2015
 Stanovy SVSJČ platné od 2.3.2015. - viď.príloha.